Введите свой логин и пароль
ua | ru

(098) 260-12-67

(050) 075-94-64

(093) 553-76-21

Телефони для довiдок:

м. Київ, вул. Хорива, 1г

Схема проїзду

Поновлення і переведення

ГРІ Університету “Україна” здійснює прийом студентів на старші курси у порядку переведення та поновлення в межах вакантних місць ліцензованого обсягу відповідно до Положення про порядок переведення, відрахування та поновлення студентів вищих закладів освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти України № 245 від 15 липня 1996 року. На четвертий курс освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» можуть вступати абітурієнти з дипломом освітньо- кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» споріднених спеціальностей на вакантні місця в межах ліцензованого обсягу, у випадку навчання їх у вищих навчальних закладах I-II рівня акредитації, що є у структурі Університету «Україна», за інтегрованими планами освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр». Перевищення ліцензованого обсягу допускається лише у разі поновлення осіб, які повертаються після академічної відпустки.

Положення про порядок переведення, відрахування та поновлення студентів вищих закладів освіти

Положення про порядок перезарахування навчальних дисциплін та визначення академічної різниці

Iнформацiя щодо вступу у ГРІ Університету "Україна"