Введите свой логин и пароль
ua | ru

(098) 260-12-67

(050) 075-94-64

(093) 553-76-21

Телефони для довiдок:

м. Київ, вул. Хорива, 1г

Схема проїзду

Особливості вступу людей з особливими потребами

В університеті розроблено модель відбору абітурієнтів, яка базується на принципах рівноправності, справедливості, гуманізму та ставлення до людини як до найбільшої цінності буття. Така модель взаємодії сприяє індивідуальному та диференційованому підходу до кожного абітурієнта, забезпечує впевненість у тому, що до університету прийде не тільки та молодь, яка прагне навчатися, але й має для цього здоров’я та творчий потенціал.

Організаційні заходи щодо супроводу вступу та адаптації до навчання студентів із інвалідністю

1

Перед подачею документів до відбіркової комісії вступники, які мають інвалідність, повинні звернутися до Науково-практичного медико-реабілітаційного центру за довідкою-висновком щодо можливості навчання в університеті на обраній спеціальності за певною формою навчання.

При собі вступник повинен мати:

2

Довідка-висновок заповнюється за результатами співбесід із такими фахівцями, які здійснюють певні дії:

 1. Лікар:
  • аналізує фізичний стан вступника;
  • консультує щодо спроможності навчання у ВНЗ;
  • на основі результатів обстеження стану здоров’я, наданих медичних документів та керуючись Переліком медичних протипоказань до вступу абітурієнтів у ВНЗ України I-IV акредитації дає дозвіл на навчання в Університеті «Україна».
 2. Психолог:
  • проводить індивідуальну консультацію зі вступником для визначення ступеня сформованості професійної орієнтації, вмотивованості та усвідомленості вибору професії, допомагає визначитись із майбутньою професією і визначає відповідність її вимог психофізіологічним особливостям вступника;
  • проводить комплексне тестування вступника, що включає в себе три діагностичні методики (скорочений варіант MMPI «Міні-мульт», методики ТОБОЛ, методики діагностики соціально-психологічної адаптації Роджерса і Даймонда) на визначення особистісних рис та властивостей поведінки, за результатами якого формується психологічна характеристика вступника;
  •  застосовує профорієнтаційну методику ДДО;
  • у разі необхідності проводить додаткове дослідження когнітивної та афективної сфери особистості вступника за методиками Дж. Равена «Прогресивні матриці Равена» і визначення рівня агресії Баса-Даркі;
  • на основі співбесіди та результатів тестування вступника надає рекомендації щодо майбутньої спеціальності, можливості навчання в Університеті «Україна».
 3. Соціальний працівник:
  • спільно зі вступником заповнює «Соціальний портрет вступника», з’ясовує соціальні особливості вступника та його сім‘ї і визначає обсяг потрібної допомоги, надає рекомендації щодо соціального супроводу.
3

У разі подання документів на спеціальності інститутів комп‘ютерних технологій та інженерно-технологічного вступникам із інвалідністю необхідно пройти співбесіду із завідувачем кафедри чи його заступником (за графіком проведення співбесід зазначених інститутів та факультету) щодо специфіки та особливостей процесу навчання на даній спеціальності.

4

Після отримання довідки-висновку та ознайомлення з поточними можливостями університету щодо організації супроводу навчання вступник звертається до відбіркової комісії відповідного інституту, факультету чи коледжу.

5

Прийом документів для вступу до університету від вступників із інвалідністю здійснюється відбірковими комісіями інститутів, факультету чи коледжу згідно з Правилами прийому вступників до Університету "Україна" та Коледжу "Освіта".

6

До відбіркової комісії вступники особисто подають заяву про вступ до університету і необхідні документи.

7

За умови проходження психологічного тестування та отримання рекомендації на навчання вступника для інвалідів І чи ІІ групи та дітей-інвалідів віком до 18 років призначається дата проходження вступного предметного тестування, яке проводиться Приймальною комісією університету.

8

Після зарахування студент, який потребує психологічного, медико-реабілітаційного, фізкультурно-спортивного чи соціального супроводу навчання, має звернутися до Науково-практичного медико-реабілітаційного центру.

За результатами обстеження фізичного стану студенти-першокурсники розподіляються за спортивними групами залежно від групи інвалідності та нозології, отримують рекомендації щодо фізичної реабілітації й медичного супроводу. У разі необхідності студенти направляються на консультацію (тренінги) до психолога Науково-практичного медико-реабілітаційного центру. Разом із відділом виховної роботи студенту надається потрібна соціальна допомога.

9

Науково-практичний медико-реабілітаційний центр на початку навчального року проводить на кожній кафедрі зустрічі-семінари для викладачів інтегрованих груп, у яких планується навчання студентів із інвалідністю, для ознайомлення зі специфікою нового контингенту, обговорення та впровадження необхідних елементів супроводу в навчальний процес.

10

Вступники, які виявили слабкі знання під час вступного тестування та яким необхідна додаткова підготовка для вступу та навчання, отримують рекомендацію на курси доуніверситетської підготовки з можливістю вступу в наступному році або до Центру соціально-трудової реабілітації інвалідів із перспективою подальшого продовження навчання.

Подати попередню заяву на вступ можна тут